Egen utgivning - Christer Hjorth

Om en annorlunda språkbok, om reflektioner i versform och lite allmänt om eget bokbyggande
Christer Hjorth - Språket och reflektionerna
Go to content

Main menu:

Egen bokutgivning
Egen bokutgivning

Varför vill man skriva en bok?

Varför vill man skriva en bok överhuvudtaget? Vad har man för mål för sitt skrivande? Tänker man sig att tjäna pengar på det? Eller är man framför allt ute efter att bli uppmärksammad/känd/ihågkommen ...? Eller vill man framför allt kunna kalla sig författare och få sätta egna spår i historien?

Kanske är det huvudsakligen vägen som man är intresserad av nöjet att få arbeta med något så kreativit som att skriva, glädjen över att få dela med sig av sin kunskap och sin erfarenhet till andra människor, tillfredsställelsen av få använda sin förmåga till att skapa något eget, stoltheten man känner när man får det färdiga resultatet i sin hand ...

Och kanske kan man ha en del nytta av att reda ut det där för sig själv.

Varför ger man ut en bok i egen regi?

Varför väljer man då att ge ut sin bok i egen regi i stället för att försöka få ett bokförlag att ta sig an den? Tja, man kanske inte väljer alls. Ett skäl kan ju vara att man inte hittar något förlag som är villigt att satsa på ens bok.

Kanske inser man redan från början att den egna boken inte kommer att passa in i de ramar som ett vanligt kommersiellt bokförlag behöver hålla sig inom. Ämnet för ens bok är kanske otidsenligt eller alltför smalt, och den möjliga målgruppen är kanske alldeles för liten. Och man förstår att boken inte kommer att passa in i någon av de profiler som de vanliga bokförlagen har valt att satsa på.

Vilken roll har det "vanliga" bokförlaget?

Antingen inser man det där själv, eller också skickar man in sitt manus till några olika förlag och får reda på hur det ligger till. ("Men tack för visat intresse.") Och egentligen är det väl helt naturligt (och full förståeligt) att bokförlaget gör en bedömning av möjligheterna att kunna sälja den färdiga boken. Finns det någon efterfrågan på den här typen av bok? Håller manuset tillräckligt hög kvalitet? Passar boken in i förlagets profil? Är bokens författare en känd person med ett "säljande" namn? Går boken att marknadsföra?

Om det fortfarande finns bokförlag som använder en del av vinsten från sina populära storsäljare till att även ge ut en och annan så kallad smalare bok som man anser vara värd att stödja, det vet jag inte. Men jag tror att marknadskrafterna styr hårt och obevekligt även inom det här området och att kraven på kommersiell gångbarhet överskuggar det mesta.

Vad gör då det ''vanliga" bokförlaget med det manus man tar sig an?

När bokförlaget väl bestämt sig för att anta ett manus, då står det också för arbetet (och kostnaderna) fram till att boken är klar och finns tillgänglig på försäljningsställena. Man kommer (med professionell erfarenhet och kunskap) att granska innehållet och kanske föreslå strykningar, tillägg och ändringar av olika slag (till exempel i språket och stilen). Man kommer att bestämma lämpligt bokformat, välja papperskvalitet och typsnitt, redigera texten, ordna med illustrationer, bestämma sidlayout, utforma omslag och skriva säljande baksidestext. Man kommer att korrekturläsa och göra upp med tryckeriet om tryckning. Så kommer man att distribuera den färdiga boken till bokhandlare och andra försäljningsställen och samtidigt marknadsföra den på olika sätt.

Och om man nu ger ut boken i egen regi, vad måste man då göra sjäv?

Om man nu inte har ett vanligt bokförlag som tar över manuset och sedan sköter allt det där, då får man lov att ordna det på egen hand. Det print-on-demand-förlag som jag har använt mig av erbjuder visserligen även dessa tjänster –- men då förstås mot betalning.

Själv har jag varje gång valt att göra det där själv, av flera skäl. Framför allt för att jag velat att de där delarna också ska ingå i mitt "projekt". De har varit en del av nöjet att arbeta även med detta, och det har varit en del av "den kreativia processen" för mig.

Ett konkret exempel

Låt mig som exempel ta arbetet med språkboken, den som jag kallar Såvitt jag förstått Försök till förklaringar och som jag presenterar lite närmare under fliken Språkboken. Hur gick arbetet med den till? Hur såg processen ut från idé till färdig bok?

Idén

Ja, när själva grundidén väl hade fastnat där i mitt huvud, började jag fundera över vad jag hade skrivit om de här ämnena tidigare. Det fanns kanske ett och annat sådant. En del av det var uppenbart föråldrat. Men det som jag trodde eventuellt skulle kunna vara användbart, det samlade jag ihop i en mapp. Det kändes bra att något att utgå från, att inte behöva starta med en helt blank sida, ett helt tomt dokument.

Tänkandet

Så började tänkandet med en liten anteckningsbok i fickan eller på nattduksbordet. Jag visste ju sedan långt tillbaka när idéerna brukade poppa upp - ute på promenaden, under den sega tågresan eller i den tidiga morgonens halvvakna tillstånd, innan jag gått upp ur sängen. Vissa frågor fick svar, vissa former utkristalliserade sig. "Hmm, så skulle jag kunna göra, det skulle jag kunna ha med ... och det också ... Ochskulle jag ju kunna presentera det där." Tänkande och omständigheterna kring det är förstås inte begränsat till det här tidiga skedet i processen (även om jag bara nämner det här i andra steget i processen). Nya frågor dyker ständigt upp, och undan för undan kommer man svar och lösningar.

Skrivandet

Nu var det dags att börja skriva. Det här var ju inte min första kontakt med BoD-förlaget, så jag visste att det skulle kännas bra för mig att redan från början använda en av de Word-mallar som går att ladda ner från förlagets hemsida. Med den mallen kunde jag undan för undan få en uppfattning om hur de färdiga boksidorna skulle komma att se ut. Jag visste att det skulle kännas uppmuntrande och inspirerande att på så sätt hela tiden få en konkret föreställning av det färdiga resultatet.

Jag bestämde mig för ett lämpligt bokformat. Det här skulle bli en fackbok och knappast något som man behövde få plats med i en jackficka, så jag valde ett lite större format. Till inlagan valde jag det bästa trycket, jag bestämde papperssort, och jag gjorde en bedömning av antalet sidor det skulle bli och av antalet färgsidor jag skulle komma att behöva. (Dessa uppgifter kunde jag förstås korrigera, när hela manuset väl var klart.) Och jag valde typ av inbindning.

Skrivandet pågick sedan i sju eller åtta månader - med några timmar vid datorn i stort sett alla dagar i veckan. Som vanligt när man arbetar med en text innebär det ett ständigt växlande mellan att skriva, granska det skrivna, fundera, ändra, skriva vidare, läsa högt och lyssna, fundera, ändra, skriva ... Eftersom man redan nu vet att det inte kommer att vara ett bokförlag med professionell personal som tar om hand om ens manus, får man själv ta på sig rollerna som kritiska granskare och bedömare, som redigerare, som korrekturläsare ... och så vidare.

Ska man gå iland med allt det där, är det nog viktigt att man tycker att alla de där momenten är intressanta och roliga att ta i itu med. Men vad vet man egentligen om allt det där? Hur vet man hur det ska vara? Hur vet man vad som är rätt och fel? Ja, det finns ju i alla fall ett sätt att lära sig, och det är förstås att studera de goda förebilderna. Sådana har man kanske till och med hemma i sina egna bokhyllor. Med "nya ögon" granskar man resultaten av de professionellas arbete, och så försöker utforma sitt eget manus så att det blir så likt de bästa förebilderna som möjligt.

Books on demand

När jag så småningom började känna mig klar med allt det där, var det dags att föra över mina filer till mitt "on-demand"-förlag. Innan jag gjorde den definitiva beställningen, granskade och kontrollerade jag allt ytterligare en gång säkert den tjugonde i ordningen. (Det är inte osannolikt att man upptäcker ett och annat fel även i det här skedet, och då är det bara att backa ett steg och göra om.) Efter några dagar fick jag klartecken från förlaget att man godkänt det inskickade och att det nu skulle gå vidare till tryckeriet. Och jag kunde då också beställa de egna exemplar som jag ville ha "för eget bruk".

Till den här boken hade jag valt ett BoD-alternativ som innebär att boken fick ett ISBN-nummer och därmed blev beställningsbar hos nätbokhandlarna och hos de lokala bokhandlare som fortfarande finns kvar på ett och annat ställe i vårt land.
     
Är kvaliteten högre på en förlagsfinansierad bok?

Kan man utgå från att en förlagsfinansierad bok håller högre kvalitet än en som författaren ger ut själv på ett "books-on-demand"-förlag? En viss kvalitetsgaranti kan man nog räkna med. Det vanliga bokförlaget har antagligen gallrat hårt bland alla inskickade manus, och flera allmänna kvalitetsaspekter har säkert funnits med redan i det skedet. Och när man väl antagit ett manus, har det därefter gått igen en lång process, där kunnigt yrkesfolk har sett till att göra den färdiga boken så attraktiv som möjligt på bokmarknaden. Så visst, många gånger är det nog så att kvaliteten (vad det nu är) kan vara högre i en förlagsfinansierad bok. Men ...

Men man ska nog inte utgå från att det alltid är så. Det är ju inte säkert att hög kvalitet på en bok (i betydelsen välskriven, skickligt berättad, angeläget innehåll, bra språk och så vidare) är liktydligt med att boken kommer att sälja bra. Kvalitet är ju dessutom ett ganska diffust begrepp, och uppfattningar om vad som är "hög kvalitet" på en bok varierar förstås från person till person. Min gissning är att höga försäljningssiffror och kommersiell framgång till och med kan ingå i de flesta bokförlags definition av "hög kvalitet". Den som utformar sin egen bok kanske har andra mål än att skapa en bok som många kommer att köpa.

I en av de böcker (Mödan värd) som jag presenterar här under fliken Övriga böcker (Allt jag lärt mig) finns några kapitel som handlar om kvalitetsutveckling. Ett av dem beskriver de här tre "trappstegen" till kvalitet:

Kvaliteten i vårt eget arbete utvecklas ofta i tre steg:

  1. Det första steget innebär att man själv blir medveten om själva aspekten kvalitet. Man förstår att en tiokrona är mera värd än en femkrona. Man inser att en ny Lexus förmodligen är mycket bättre än en Lada från 1992. Eller när det gäller arbetet: Man förstår att ett arbete kan utföras bra eller dåligt. Om man reparerar bilar, undervisar i fysik, städar kontorslokaler, skriver i tidningen, ja, oavsett vad man gör, kan man göra det bra eller dåligt. Medvetenhet om detta är steg nummer ett.
  2. Det andra steget är uppnått när man själv verkligen vill att det man gör ska bli bra ja, när det verkligen känns viktigt för en själv. När man har nått steg nummer två, har också kvaliteten på ens arbete och på ens resultat blivit markant bättre.
  3. Det tredje steget betyder att man själv vet hur man gör för att få det så bra som man vill ha det. Steg nummer tre innebär att man själv granskar, bedömer och förbättrar sitt arbete. Steg nummer tre innebär också att kvaliteten på ens arbete blir minst dubbelt så hög som förut.

Ungefär så där tror jag faktisk att det kan gå till. Ja, jag tror de där tre stegen (bli medveten, vilja själv och veta hur) kan behöva tas även när det gäller att skapa en bok. Och jag tror att vem som gör vad i den processen inte behöver vara avgörande för hur bra boken blir.
 
---
Gå vidare till några lästips om konsten att skriva.
Back to content | Back to main menu