Vad, varför m.m. - Christer Hjorth

Om en annorlunda språkbok, om reflektioner i versform och lite allmänt om eget bokbyggande
Christer Hjorth - Språket och reflektionerna
Go to content

Main menu:

Egen bokutgivning
Frågor på detta?

I en av de böcker som jag presenterar på den här hemsidan finns en kort vers med några allmänna tips till den som just ska berätta om eller beskriva något:
Vänner vi kan lita på

Visst har vi vänner vi kan lita på:
Vad och Varför heter två
Men vi har även Hur och Var
som också ger oss kloka svar
Och sällan hamnar vi i kläm
med kompisar som När och Vem
när jag nu ska skriva några rader om den här hemsidan, tar jag själv hjälp av de där ”vännerna”:

Vad?

Vad är det här? Jo, det är en hemsidan där jag dels presenterar några egna böcker som jag arbetat med under senare år, dels reflekterar över egen bokutgivning – en företeelse (och en möjlighet) som nuförtiden uppenbarligen tilltalar betydligt fler människor än mig.  

Varför?

Varför ägnar jag mig åt detta? Kanske bottnar allt det här (inte bara hemsidan utan också flera av mina böcker) i en gammal yrkesskada – alltså behovet att jämt förklara. (Jag har nu lämnat ”förvärvsarbetet” bakom mig.) Kanske har jag arbetat med bokprojekten (och hemsidan här) för att jag tycker att sådant är roligt att syssla med (alltså roligare är att lösa korsord, spela bridge, renovera gamla möbler ... eller vad det nu är som skulle kunna vara alternativet).

Det är många ingredienser i det här som tilltalar mig: tänkandet, formulerandet, skrivandet, redigerandet … Allt det där hamnar på mitt eget nöjeskonto. Och dessutom (med viss risk för nu att låta pretentiös) ger det mig samtidigt en chans att få vara lite kreativ och skapande. Det där sista är antagligen ett behov som många av oss har ( liksom behovet av att få dela med sig till andra).

Att syssla med de där olika delarna som ingår i egen bokutgivning är inte bara roligt, det är naturligtvis också lärorikt. I varje moment finns mycket att lära. En sak som utvecklas (eller i varje fall förändras) är det egna sättet att läsa. Man blir helt enkelt observant på fler aspekter i sitt bokläsande, och läsupplevelserna blir rikare.

Det är vad jag tror om orsakerna. Däremot vet jag varför jag inte gör det här. Jag gör det inte för att tjäna pengar på det. Att jag skulle göra någon som helst ekonomisk vinst på det här är lika osannolikt som att jag kommer att vakna i morgon bitti och upptäcka att jag är tjugo år på nytt.      

Hur?

Oavsett om det gäller den här hemsidan, de böcker som jag presenterar här eller egen bokutgivning överhuvudtaget är frågan Hur förstås central. Så snart jag har bestämt mig för vad jag ska göra, dyker hur-frågan upp och avkräver mig ett svar. Hur ska jag berätta? Hur ska jag beskriva? Hur ska jag utforma det hela?
   
Och det är svaren på sådana frågor som är avgörande för vad det blir av det hela. Om jag inte tror mig om att kunna berätta, beskriva och förklara på ett sätt som gör att det blir lätt (intressant, roligt) att läsa, lätt att förstå och lätt att ta till sig, då bör jag lägga ner projektet. Om det ska vara meningsfullt, måste åtminstone jag själv tro att jag har ett nytt eller lite annorlunda sätt att presentera mina ämnen på.

Var?

Om du läser det här, har du redan hitta ett av svaren på frågan Var. Och om du nu blir så pass intresserad att du vill ha ett eget exemplar av någon av de tre ”köpbara” böckerna, då behöver du bara klicka här för att få svar på den andra Var-frågan.

(Var kan förstås gälla helt andra saker än var du hittar den här hemsidan eller var du kan får tag på någon av böckerna. Men jag nöjer mig med dessa två syften.)

När?

När ägnar man sig åt sådant här? Ett svar kan vara att det här, det gör man ”på lediga stunder”. För min del blev det inte av förrän mina yrkesverksamma år var över.

När man än tar sig för ett sådant här projekt, bör man vara införstådd med att det är tidskrävande. Det innehåller många olika moment, och slarvar man över ett enda av dem, kommer man även själv att bli missnöjd med resultatet.    

Vem?

Vem är du som läser det här? Vem intresserar sig för egen bokutgivning? Vem kan bli intresserad av någon av mina böcker? Och vem har jag själv tänkt mig som mottagare; för vem har jag gjort det här?

Ja, de tre första frågorna är du själv (och andra som eventuellt också har hittat hit) mer lämpad (lämpade) att svara på. Men gissningsvis har du googlat på något av de nyckelord som jag angett för den här sidan. Kanske har du sökt på sådant som "egen bokutgivning", "grammatik", "ordklasser", "satsdelar", "skrivande", "tal inför publik", "ortnamn", "dagsverser", "självkännedom", "självbiografisk skrivande" ... eller något liknande. Kanske har du till och med googlat på mitt namn.
   
Och sedan har du – i motsats till de flesta andra som gjort något av det där – inte omedelbart klickat dig vidare till någonting helt annat. Av någon anledning har du i stället stannat kvar här lite längre för att ta reda på om något av det du söker kan finnas här.
   
Så till den fjärde frågan: Vem har jag själv tänkt mig att du är? Jo, antingen är du nyfiken på någon av böckerna som sådan – du är helt enkelt intresserad av nya böcker om språk ... eller också är du intresserad av versen (och dagsversen) som uttrycksform. Kanske vill du veta mer om något av de ämnen som min språkbok handlar om, och nu vill du ta reda på om mitt sätt att behandla det ämnet kan vara till nytta eller nöje för dig.
   
Det kan även vara så att du själv funderar på att sätta igång med något sådant här. Nu vill du ta reda på en del om själva processen, och du vill veta hur andra har tänkt och resonerat kring det här. Ja, du kanske till och med undrar över något så specifikt som exempelvis vilka överväganden man kan behöva göra, om man ska skriva en bok om sin egen uppväxt.

---
Läs mer om egen utgivning.

Back to content | Back to main menu