Vem är jag? - Christer Hjorth

Om en annorlunda språkbok, om reflektioner i versform och lite allmänt om eget bokbyggande
Christer Hjorth - Språket och reflektionerna
Go to content

Main menu:

Jag själv
Om böckernas författare och hemsidans utformare

Säger en persons yrke någonting om vem han eller hon är? I så fall kan här nämnas att författaren till den här boken är en person som tillbringat hela sitt yrkesliv inom så kallad offentlig verksamhet – som förvaltningschef, rektor, studierektor och lärare – nu redovisat i omvänd kronologisk ordning.

Eller är det mer relevant vad en person har valt att ägna sig åt utanför sitt yrkesliv? Då kan listan lätt bli oöverskådligt lång, och när ett urval ska göras, riskerar det att styras av sådant som passar in i sammanhanget i stället för av en saklig bedömning.

Om kopplingen ska göras till någon av de två bild- och versböckerna som presenteras här (Ord och Bilder och Fler Ord och Bilder), då skulle här kunna nämnas att han under hela sitt liv varit intresserad av fotograferande, skrivande, promenerande, reflekterande … Och det vore i och för sig inte direkt osant – men det skulle definitivt inte ge en allsidigt objektiv bild.

Om det däremot skulle handla om språkboken (Så vitt jag förstått - Försök till förklaringar) då skulle det kunna sägas det här är en person med ett livslångt intresse för de olika företeelser som just den där boken handlar om ... och med en passion även för skrivandet i sig. Och att han under senare delen av sitt yrkesliv (som rektor och som kommunal förvaltningschef) haft språket ett viktigt arbetsverktyg. Och att språket under den tidigare delen av yrkeslivet (som lärare i svenska och engelska) inte bara var ett användbart verktyg utan till och med själva kärnan.

Men egentligen spelar det väl inte där så stor roll. Kanske räcker det med att säga alla de tio böckerna som presenteras här har tillkommit huvudsakligen för författarenens eget nöjes skull. Men visst skulle han samtidigt känna sig väldigt nöjd och hedrad, om det visar sig att det även finns andra som kan ha nytta och nöje av dem

Så ett betydligt bättre alternativ, om man nu nödvändigtvis vill veta vem författaren är, det är att ta del av innehållet i böckerna. Orden och bilderna där är betydligt mer avslöjande. Som till exempel följande vers hämtad från boken Ord och Bilder i otakt med tiden:
I otakt
 
Säg, minns du min gamla De Soto,
modell Diplomat De Lyx?
Om inte – här har jag ett foto
Så titta, och säg sen: Vad tycks?
     
Den var lite rostig i plåten,
och inte gick den så fort
Men ägarn var stolt och belåten
– det ser man här på mitt kort
     
Den saknade säkerhetsbälten
men hade en sagolik grill,
och därför hade jag ställt den  
så här med mig tätt intill
    
Den slukade soppa och läckte
ju vatten och olja en del
Men känslan att köra den räckte
som ursäkt för dessa små fel
                                                          
I fullständig otakt med tiden
är sådana fordon i dag,
precis som den där individen
som skriver det här, alltså Jag

Back to content | Back to main menu